Packaging

El més important és conèixer el producte per tal de dissenyar el seu packaging, triar i decidir quins seran els acabats, papers, textures, etc que permetran transmetre al públic l'essència del seu caràcter.