identitat corporativa

El més important a l’hora de crear una identitat corporativa és comprendre el projecte i el camí que aquest ha de recórrer amb totes les seves aplicacions sense perdre la força. Analitzar el to, el caràcter, el públic i l'enfoc que permetrà obtenir una marca dinàmica i amb personalitat, amb un estil propi.