Abstract colorful fluid

01.-

3D & CGI

Projecte personal d'animació 3D (Abstract colorful fluid), és l'espai de creativitat personal que em permet experimentar amb textures, il·luminacions i elements completament impossibles de reproduir en la realitat, per ser aplicats en projectes publicitaris, gràfics, campanyes, etc. aportant així un valor afegit en cada projecte.